Kiss és Társai

Ügyvédi Iroda

Elérhetőség

(+36-1) 209-2442

knlawyers@knlawyers.hu

Lakásokkal, üzlethelyiségekkel, ipari ingatlanokkal, valamint mezőgazdaági ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatásunk teljes egészében lefedi az adott ügy sikeres lebonyolításához szükséges jogi feladatokat, így az előkészítéstől kezdődően a szerződés megszerkesztésén át, a földhivatali ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésig végezzük tevékenységünket, mely során a vonatkozó földhivatali és egyéb hatósági eljárásokban jogi képviseletet biztosítunk.

 • szerződések (adásvételi, ajándékozási, tartási, haszonélvezetet alapító szerződések, stb.) szerkesztése és ellenjegyzése, földhivatali -, és egyéb hivatali ügyintézés, elővásárlási joggal kapcsolatos okiratok szerkesztése, elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatok beszerzése
 • bérleti szerződések szerkesztése, véleményezése
 • mezőgazdasági (föld) haszonbérleti szerződések szerkesztése, véleményezése
 • közös tulajdon létrehozásával (házasság, ráépítés, társasház, stb.) és megszüntetésével kapcsolatos szerződések szerkesztése
 • társasházi alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat elkészítése
 • mezőgazdasági (föld) tulajdonjogának, használati jogának megszerzésére irányuló szerződések szerkesztése és a kapcsolódó feladatok ellátása

Szoros együttműködést alakítottunk ki a BEL-BUDA Ingatlanirodával, melynek köszönhetően sok éves szakmai tapasztalattal, kiváló helyismerettel és széles kapcsolatrendszerrel rendelkezünk ingatlanügyekben.

Irodánk jogosult a Takarnet számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer használatára, így bármikor be tudjuk szerezni a szerződéskötéshez, vagy bármilyen egyéb célból szükséges hiteles, nem hiteles tulajdoni lapokat, térképmásolatokat.
A tulajdoni lap tartalmazza:

 • az ingatlan főbb adatait: helyrajzi számát, nagyságát, az ingatlan címét, megjelölését, művelési ágát
 • az ingatlan tulajdonosainak adatait: nevét, születési évét, anyja nevét, lakcímét, tulajdoni hányadát, a szerzés időpontját és a szerzés jogcímét
 • a teherlap tartalmazza: az ingatlant terhelő terheket, azok jogosultjait, a bejegyzés időpontját és jogcímét
 • közös tulajdon létrehozásával (házasság, ráépítés, társasház, stb.) és megszüntetésével kapcsolatos szerződések szerkesztése
 • a tulajdoni lap elején a széljegy mutatja a már benyújtott, folyamatban lévő kérelmeket

Fontosabb jogszabályok:
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról
1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról

.