Kiss és Társai

Ügyvédi Iroda

Elérhetőség

(+36-1) 209-2442

knlawyers@knlawyers.hu

IMAG1618
Elérhetőségek

E-mail: debreceni.laura@knlawyers.hu
Telefon: +36 1 209 2442
Telefax: +36 1 279 1015

Képzettség

• okleveles jogász (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam-és Jogtudományi Kar, 2013)

Nyelvtudás

Magyar
Angol
Francia

Kálmánné dr. Debreceni Laura
ügyvédjelölt

2013 augusztusa óta dolgozik a Kiss és Társai Ügyvédi Irodában, ahol ügyvédjelölti tevékenysége körében különösen az alábbi jogi területeken szerzett gyakorlatot és tapasztalatot:

Nagy szakértelemmel foglalkozik ingatlanhoz kapcsolódó okiratok szerkesztésével, így különösen bonyolult – terhelt és bankhitelből finanszírozandó – ingatlanok adásvételével, ajándékozással és tartás fejében történő átruházással. Továbbá mezőgazdasági ingatlanok adásvételi és haszonbérleti szerződéseit készíti. Ezen feladatkörében a szerződésekkel kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási ügyintézést is bonyolítja.

Komoly tapasztalattal rendelkezik az ügyvédi iroda állandó és eseti jellegű megbízásainak teljesítése körében vagyoni és egyéb követeléseinek érvényesítésében, valamint ügyfeleinket érintő eljárások vitelében, melyek keretében polgári peres képviseletet is ellát.

Nagy hozzáértéssel jár el fizetési meghagyásos, végrehajtási eljárásokban, mind a jogosulti, mind a kötelezetti oldalon.

Speciális szakismerettel rendelkezik felszámolási eljárásokkal kapcsolatos ügyekben.

A fentieken túl gyakorlattal rendelkezik munkaviszonnyal, illetve annak megszűnésével kapcsolatos ügyekben és az ezekkel összefüggő peres eljárások intézésében.

Feladatai ellátása során írásban és szóban, magyar és angol nyelven kapcsolatot tart, és jogi tájékoztatást nyújt ügyfeleinknek.

.