Kiss és Társai

Ügyvédi Iroda

Elérhetőség

(+36-1) 209-2442

knlawyers@knlawyers.hu

Irodánk vállalja vállalkozások, társasházak valamint magánszemélyek követeléseinek érvényesítését, mely során az egyezségre törekvő tárgyalástól a totális végrehajtást eredményező felszámolásig a jogi eszközök széles körét alkalmazzuk.
Tevékenységünk kiterjed:

  • Fizetési felszólítások elkészítése
  • Közvetítés a felek között az ügy peren kívüli rendezése érdekében, ennek keretében fizetési ütemezések, egyezségek elkészítése
  • Követelések érvényesítése nemperes (fizetési meghagyásos eljárás, felszámolási eljárás) és peres eljárás útján
  • Végrehajtási eljárások során képviselet ellátása

Irodánk vállalja továbbá az olyan eljárásokat is, amelyekben Ügyfelünk adósi pozíciót tölt be.

2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról

1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról        

1959. évi IV. törvény és 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról

1994. évi LIII. Törvény a bírósági végrehajtásról

.