Kiss és Társai

Ügyvédi Iroda

Elérhetőség

(+36-1) 209-2442

knlawyers@knlawyers.hu

Közel harminc éves szakmai tapasztalatát felhasználva, irodánk társasági jog valamennyi területén – az alapítástól a végelszámolásig – nyújt szolgáltatást ügyfelei számára. Közreműködünk abban, hogy ügyfeleink a számukra legmegfelelőbb vállalkozási formát válasszák ki a tervezett tevékenységek és az üzleti terveik alapján. A különlegesen szabályozott területeken a cégbejegyzési eljárás mellett a szükséges hatósági engedélyek beszerzése iránt intézkedünk. Ezen túl segítséget nyújtunk a társaság jogszabályoknak megfelelő működéséhez, valamint a társaságban bekövetkező változások miatt szükséges módosítások elvégzéséhez.
Külföldi ügyfeleink számára a szükséges dokumentációt többnyelvű változatban is el tudjuk készíteni.

  • társaságok alapításával kapcsolatos teljes körű tanácsadás, ügyintézés
  • társaságok alapításának, változásainak teljes körű ügyintézése és az ehhez kapcsolódó okiratok elkészítése
  • társaságok átalakulásával, egyesülésével, szétválásával kapcsolatos eljárás
  • társaságok végelszámolási eljárásában közreműködés
  • csőd- és felszámolási eljárások kezdeményezése, jogi képviselet az eljárások folyamán

Fontosabb jogszabályok:
1959. IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről („régi”)
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről („új”)
2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

.