Kiss és Társai

Ügyvédi Iroda

Elérhetőség

(+36-1) 209-2442

knlawyers@knlawyers.hu

Irodánk megalakulásától kezdve jogi képviseletet biztosít Társasházak részére. A közös képviselőkkel együttműködve segíti a Társasházak eredményes, jogszabályoknak megfelelő működését, a közösség érdekeinek érvényre juttatását.

Feladataink közé tartozik:

  • közös költség tartozás és egyéb igények érvényesítése
  • jelzálogjog alapítása, kapcsolatos földhivatali ügyintézés
  • társasházi alapító okirat, szervezeti-működési szabályzat elkészítése
  • társasház képviselete peres és nemperes eljárásokban
  • közös tulajdon létrehozásával (pl. ráépítés) és megszüntetésével kapcsolatos szerződések szerkesztése

Fontosabb jogszabályok:
2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról
1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról

.