Kiss és Társai

Ügyvédi Iroda

Elérhetőség

(+36-1) 209-2442

knlawyers@knlawyers.hu

Fontosabb jogszabályok:
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

.